Zwrot podatku z USA

Otwierające się granice przed naszym państwem, jak i możliwości wyjazdów udostępnianie przez biura podróży i uczelnie czy organizacje non profit, powodują iż młodzi Polacy chętnie na wakacje wyjeżdżają do pracy na inny kontynent. Przykładem takim jest Ameryka Północna, a konkretnie Stany Zjednoczone. Wiele uczelni proponuje swoim podopiecznym wyjazd do tego państwa federacyjnego. Marzy się każdemu spełnienie swojego „american dream” , inni po prostu chcą zobaczyć, czemu wszyscy zachwycają się Ameryką z filmów.

W przypadku, gdy wyjeżdżamy z biura podróży sytuacja jest zazwyczaj prosta, ponieważ oferty zawierają w sobie załatwienie większej ilości formalności i zazwyczaj wyjazdy odbywają się w oparciu na wizę studencką. Jeśli chcemy starać się o pobyt stały to należy zdawać sobie sprawę, że kolejka po Zieloną Kartę jest naprawdę długa i lepiej zastanowić się nad pobytem czasowym. Wniosek o wizę składa się w Urzędzie Imigracyjnym (US CIS), a warunkiem wydania jej jest spełnienie wszystkich kryteriów wyznaczonych poprzez urząd.

W zależności jaką pracę pragniemy podjąć na terenie Stanów zostanie złożony wniosek o odpowiednią wizę.

  • J1 –  wydawane są dla osób, które zmierzają podjąć pracę, staż bądź prowadzić badania, które to sponsorowane są przez organizacje non profit albo jednostki oświatowe. Posiadacze tej wizy mogą wyjechać do 30 dni przed rozpoczęciem programu oraz po jego zakończeniu mogą maksymalnie 30 dni pozostawać na terenie USA. Termin wymiany jest wpisany na formularzu DS -2019 wystawiany poprzez organizację, która zapraszała uczestnika do wymiany.
  • H -1B – otrzymują osoby posiadający wykształcenie specjalistyczne, którzy  będą pracować u konkretnego pracodawcy.  Aby ubiegać się o tą wizę należy wykazać się co najmniej stopniem licencjata bądź równoważnym tytułem.
  • H-2 – przeznaczona jest dla pracowników wykwalifikowanych bądź niewykwalifikowanych, którzy wybierają się do pracy tymczasowej, na które jest zapotrzebowanie w USA. Pracodawca, składając odpowiedni wniosek do USCIS  powinien zdobyć zaświadczenie o zapotrzebowaniu na ten rodzaj pracy.
  • H-3 – jeżeli wybieramy się na staż, który nie jest dostępny w kraju pochodzenia oraz nie dotyczy on naszych kwalifikacji powinien zostać złożony wniosek o wydanie wizy H-3.
  • H-4 – nie jest to wiza na podstawie, której możemy podjąć legalnie prace, natomiast jest to wiza dla osoby towarzyszącej, małżonka bądź dziecka do 21 roku życia. Jeżeli nie zamierza się przebywać stale z posiadaczami wiz pracowniczych można starać się o wizę turystyczną B-2.

W Urzędzie Imigracyjnym składa się we wszystkich przypadkach petycję na formularzu I-129 H, w miejscu właściwym dla miejsca zatrudnienia, bądź szkolenia. Wizy typu H wydawane są wówczas, gdy pracownik miał wcześniej ustalone przez pracodawcę miejsce pracy na okres tymczasowy w Stanach.

W USA opłacane jest kilka rodzajów podatków: federalne, stanowe i lokalne. Podatek federalny to zazwyczaj 10% dochodu, im większy zarobek tym więcej podatku zapłacimy. Istnieje kwota wolna od podatku w przypadku, której  nie musimy odprowadzać podatku, a te które zostały już zapłacone mogą zostać nam zwrócone. Co roku kwota ta jest ustalana indywidulanie, w zależności od zapotrzebowania, obecnie kwota ta wynosi około 13000 dolarów. Podatek stanowy: Alaska, Floryda, Nevada, New Hampshire, Dakota, Tennessee, Wyoming, Washington nie potrącają tego podatku, natomiast w pozostałych stanach kwota potrąceń uzależniona jest od panującego prawa I waha się między 1-10 %. O ile możemy starać się o zwrot podatku stanowego i federalnego, nie uzyskamy zwrotu z zapłaconych podatków lokalnych. Uczestnicy programów Work & Travel mogą starać się na podstawie formularza DS – 2019 o zwrot kosztów poniesionych za opiekę medyczna oraz składki na ubezpieczenie społeczne Social Security and Medicare (FICA).

Alternatywą dla podatku VAT jest opłacany w Stanach podatek obrotowy. Jest to podatek liniowy, w wysokości 7, 25 % od towarów i usług. Natomiast niektóre hrabstwa ustalają wyższą bądź niższą stawkę. Trafia on do kasy miejskiej lub gminnej, a płacą go osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Prowadząc firmę należy jednak przede wszystkim zastanowić się, gdzie swoją działalność otworzyć ponieważ prowadzenie firmy w jednym stanie może się bardziej opłacać, niż gdzie indziej. Przedsiębiorstwa mogą zostać opodatkowane corporate taxation, bądź nieopodatkowane pass-trough taxation, działające na zasadzie przypuszczeń, w obydwu przypadkach opodatkowane są osoby prawne, a wszelka działalność musi zostać zgłoszona w urzędzie. Spółki prowadzące działalność w więcej niż jednym stanie muszą zarejestrować się w odpowiednich urzędach.

Osoby fizyczne po powrocie do kraju mogą starać się o zwrot nadpłaconych podatków. Dlatego ważne jest aby zbierać wszystkie odcinki wypłaty  paycheque. Osoby pracujące w stanie Alabama i Virginia będą musiały poczekać, aż pracodawca wystawi odpowiedni formularz za pracę – W2. W przypadku pozostałych stanów wystarczy ostatni odcinek z wypłaty. Składając deklarację podatkową należy także skompletować kopie wizy, karty Social Security oraz DS- 2019. W przypadku posiadaczy wizy J1 można bowiem uzyskać dodatkowe pieniądze, które zostały zapłacone przez pracodawcę na ubezpieczanie zdrowotne i społeczne. Na W2 czeka się zazwyczaj do połowy lutego, jeśli do tego czasu nie dotarł do nas dokument, należy się skontaktować z pracodawcą. Ważne jest aby przed wyjazdem z USA upewnić się czy posiadamy wszystkie dane kontaktowego do pracodawcy oraz czy posiada on nasz adres w miejscu zamieszkania. Zwrot zapłaconych podatków trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w przypadku przedstawienia paycheque może się procedura przedłużyć ponieważ IRS (Inland Revenue Service)  może sprawdzać historię zatrudnienia pracownika. Jeżeli nie ubiegaliśmy się nigdy o zwrot podatku, a nie minęły jeszcze 3 lata od naszego powrotu do kraju również możemy złożyć zeznanie roczne.

Niektórzy po powrocie do szarej rzeczywistości polskiej zamarzą o powrocie z powrotem oraz będą starać się aby przenieść swoje życie do USA. Należy pamiętać o tym jednak, iż jest to kraj potężny, obecnie także zagrożony poważnym kryzysem a wyjazd tymczasowy mógł nie obnażyć wszystkich wad. Warto jednak przeżyć przygodę, a do tego poznać pracodawców za Oceanem oraz kolorową kulturę.

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>