Zwrot nadpłaconego podatku z USA – Część pierwsza

Miliony  Polaków zdecydowało się na emigrację w celach zarobkowych. Tym, którzy legalnie pracowali lub pracują za granicą, w większości należy się zwrot nadpłaconego podatku dochowego.

Co to znaczy, że podatek dochodowy został nadpłacony?

Wynika to z prawa podatkowego.  Jeśli praca jest legalna, każdy pracodawca już od pierwszej wypłaty potrąca pracownikowi zaliczkę na podatek, którą odprowadza do miejscowego Urzędu Skarbowego.

Prawo każdego kraju przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli dochód przekroczy kwotę zwolnioną z podatku, wtedy nastąpi zwrot tylko części zapłaconej zaliczki.  Ewentualny zwrot podatku następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego składanego do Urzędu Skarbowego (właściwego dla miejsca zatrudnienia) w formie deklaracji podatkowej.Deklaracji tej dokonuje się na podstawie dokumentów wystawianych przez pracodawcę. System podatkowy w USA jest progresywny. Oznacza to, że kwota podatku podlegająca zwrotowi uzależniona jest od całorocznego dochodu (tzn. im więcej zarobisz ponad kwotę niepodlegającą zwrotowi, tym mniejsza będzie suma do zwrotu).

Jak ubiegać się o zwrot podatku?

Po dokonaniu rozeznania i zapoznaniu się z procesem, ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku nie powinno przysporzyć większych trudności. Pierwszym krokiem jest wybór sposobu rozliczenia. Można go dokonać samodzielnie lub zlecić profesjonalnej firmie.

Oba sposoby mają swoje zalety i wady. Ubiegając się o zwrot podatku należy bardzo dokładnie wypełnić dokumenty. Jakiekolwiek błędy spowodują opóźnienie procesu. Dodatkowo należy być w ciągłym kontakcie z Urzędem Skarbowym, w celu ponaglania procesu odzyskiwania podatku.

Dla osób ze słabą znajomością języka angielskiego lub nie mających czasu, czy ochoty na kontrolowanie przebiegu procesu odzyskiwania podatku, najlepszą opcją jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy.

Można ją szybko znaleźć w internecie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać „odzyskaj podatek” lub „zwrot podatku z zagranicy”. Pojawi się wtedy wiele firm oferujacych usługi tego typu. Warto zapoznać się z ofertą kilku z nich, jak rownież przeczytać opinie osób, które skorzystały z usług danej firmy. To ułatwi wybór najkorzystniejszej opcji. Niektóre firmy odzyskujące podatki nie pobierają prowizji do momentu otrzymania zwrotu podatku. Dlatego warto skorzystać z tego typu oferty, a unikać tych, które wymagają przedpłaty.

Jedną z takich renomowanych firm o międzynarodowym zasięgu i długoletnim doświadczeniu jest  RT TAX.  Jeśli zdecydujemy się na jej usługi, wystarczy wypełnić formularz podany na stronie internetowej lub odwiedzić biuro osobiście. Po dokonaniu rejestracji należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty drogą pocztową lub osobiście do biura przedstawicielstwa.