Podatek dochodowy w USA

Każdy, kto pracuje Stanach Zjednoczonych jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego, który jest najpoważniejszym źródłem funduszy rządu federalnego. Z niego utrzymuje się cała administracja rządowa i armia. To z niego udziela się pomocy społecznej potrzebującym i dotacji władzom stanowym.
W USA istnieją różne rodzaje podatków. Najważniejszym jest federalny podatek dochodowy pobierany przez Internal Revenue Service (IRS) – urząd, który jest częścią skarbu państwa. To, jaki podatek się płaci, zależy od wysokości zarobków oraz zgłoszonych ulg podatkowych. Podatki w USA wynoszą od 10% do 35%. Podatki płaci się nie tylko od dochodów, ale również przy wielu innych okazjach, a nawet po śmierci.

Pracodawca jest zobowiązany pobierać z pensji pracownika zadatek na poczet podatku federalnego oraz stanowego (tam, gdzie on obowiązuje), a także odprowadzać zaliczki na ubezpieczenie społeczne oraz składki chorobowe (w sumie około 7,65% dochodu brutto). Następnie pracodawca przekazuje zadatek, zazwyczaj raz na kwartał, do odpowiedniego urzędu. Pracodawca jest również zobowiązany przesłać pracownikowi do 31 stycznia kolejnego roku formularz W2, który zawiera sumę wypłaconych wynagrodzeń i pobranych podatków (jest on podstawą do rozliczenia podatkowego z IRS). Pracodawca może dodatkowo pobierać z wypłaty pracownika opłaty na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz 401(k) i składki na fundusz emerytalny.

Jeśli pracuje się w ramach samozatrudnienia (self-employed), trzeba samodzielnie co kwartał odprowadzać szacunkową kwotę należnego podatku. Za niepłacenie podatku grożą podatnikowi wysokie kary. Szacunkową sumę podatku odprowadza się za pomocą odpowiedniego formularza (IRS Form 1040-ES).
Prawo podatkowe USA przewiduje pewną kwotę wolną od podatku, którą można zarobić w ciągu roku bez opodatkowania, tzn. od określonej wartości dochodu nie trzeba płacić podatku. Limit dochodu zwolnionego z obowiązku podatkowego jest ustalany dla każdego roku. Powyżej kwoty wolnej od podatku, należy uregulować wszelkie zobowiązania wobec IRS, zgodnie z tabelą podatkową, która emitowana jest przez urząd skarbowy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku rozliczenia.

Rodzaje podatku dochodowego (Income Tax) w USA:
Podatek federalny (federal tax). Przeważnie jest w wysokości 10% dochodu. Stawka ta rośnie w zależności od wysokości osiągniętych dochodów (system progresywny). Płacą go korporacje, małe i duże firmy, jak również indywidualni obywatele. Podatek federalny obowiązuje w całych Stanach Zjednoczonych.
Podatek stanowy (state tax). Wynosi 1-10% dochodu. Podatku tego nie płaci się w następujących stanach: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Washington, Wyoming.
Możliwość odzyskania zaliczek zależy od sumy dochodów oraz przepisów podatkowych poszczególnych stanów.
Podatki lokalne (local tax). Stanowią 1-2% dochodów. Zaliczki te nie podlegają zwrotowi.

Czasami zdarza się, że pracodawcy potrącają w formie podatku zaliczki na ubezpieczenia zdrowotne (social security tax – FICA) oraz medicare tax). Nierzadko są to spore sumy w wysokości nawet 10% dochodów. W przypadku studentów pracujących na programach Work&Travel nie ma już niestety możliwości ich odzyskania.

Rok podatkowy w USA pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a więc trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Podatnik jest zobowiązany złożyć swoje zeznanie podatkowe dotyczące podatku federalnego do 15 kwietnia następnego roku. Jeżeli z ważnych przyczyn nie jest się w stanie wysłać swojego zeznania przed 15 kwietnia, można poprosić o wydłużenie terminu złożenia zeznania (za pomocą formularza – IRS Form 4868), jednak nie dłużej niż do 15 października. Trzeba też pamiętać, że w takim wypadku konieczne będzie zapłacenie odsetek od podatku, który należało odprowadzić przed 15 kwietnia.
Ewentualna walka z IRS jest bardzo uciążliwa, niemiła i najczęściej kończy się przegraną. Dlatego należy być przygotowanym, żeby w razie inspekcji (audit) umieć udowodnić prawidłowość rozliczenia podatkowego.