Jak można otrzymać z powrotem nadpłacona kwotę podatku dochodowego?

Jeżeli płacisz podatki istnieją różne powody, dla których zapłacona kwota w zeznaniu podatkowym mogła przekroczyć wymaganą kwotę podatku. Każdy kto zapłaci więcej niż należna kwota ma prawo do odzyskania nadpłaconego podatku. Jeżeli przysługują nam dane ulgi podatkowe, a pracodawca w ciągu roku odprowadzał regularne stawki, przysługuje nam wtedy zwrot nadpłaconej kwoty podatku. Jeżeli złożymy zeznanie podatkowe, w którym zapłaciliśmy wyższy podatek, należy wtedy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli po złożeniu zeznania podatkowego uzyskamy informacje, że należała nam się ulga rodzinna, która nie została odliczona. W celu odzyskania tej nadpłaty należy złożyć korektę zeznania. Wypełniamy wtedy ponownie formularz PIT-37 gdzie należy zaznaczyć, że jest to korekta zeznania, z odliczeniem ulgi podatkowej. Dodatkowo należy wypełnić załącznik PIT/O, który pokazuje odliczenie podatku oraz dołączyć pisemne uzasadnienie tej poprawki do zapłaconego wcześniej podatku.  Podczas składania wniosku o odzyskanie nadpłaconego podatku należy uwzględnić następujące informacje: imię, nazwisko oraz adres, numer NIP, datę wypełnienia wniosku podatkowego, powody poprawy zeznania podatkowego oraz dołączyć korektę zeznania podatkowego. Wniosek podatkowy należy złożyć do dnia 30 kwietnia następnego roku niż dany rok podatkowy. Do obowiązku podatnika należy przedstawienie swoich dochodów oraz obliczenia podatki, czyli różnicy pomiędzy kwotą podatku od dochodu na podstawie zeznania, a kwotą pobieraną przez pracodawcę. Jeżeli kwota pobierana przez pracodawcę jest wyższa niż należny podatek, wtedy powstaje nadpłata podatku. Urząd Skarbowy przygotował trzy różne formy  odzyskania nadpłaconego podatku. Osoba płacąca podatki ma możliwość wyboru w jakiej formie odzyska kwotę nadpłaconego podatku. Opcje oferowane przez Urząd Skarbowy to bezpośredni przelew na konto bankowe podatnika, przekaz pocztowy lub odbiór pieniędzy w placówce Urzędu Skarbowego bezpośrednio przez podatnika. Opcje bezpośredniego przelewu na konto jest  bezpłatna i może być zrealizowana jeżeli podatnik umieści numer swojego rachunku bankowego w zeznaniu podatkowym. W przypadku przekazu pocztowego zostanie pobrana opłata za koszta pocztowe. Natomiast w przypadku osobistego odbioru pieniędzy w Urzędzie Skarbowym, należy to zrobić w dniu oraz godzinie wyznaczonych przez Urząd Skarbowy. Dodatkowo może się to wiązać z długim oczekiwaniem w kolejce.  Jeżeli podatnik nie dokona wyboru metody zwrotu nadpłaconego podatku, Urząd Skarbowy przekaże nadpłaconą kwotę przekazem pocztowym, a podatnik zostanie obciążony kosztami przekazu.  Termin realizacji zwrotu nadpłaconego podatku to okres od 30 dni do 3 miesięcy. Jest to zależne od rodzaju nadpłaconego podatku oraz sytuacji prawnej. W przypadku opóźnienia tego procesu Urząd Skarbowy powinien zapłacić nam odsetki. Należy jednak pamiętać, że czas ten może się wydłużyć w przypadku dokonywania korekty do zeznania podatkowego. Wtedy 3-miesięczny czas oczekiwania jest liczony od daty złożenia korekty zeznania podatkowego.  Dodatkowo czas oczekiwania będzie dłuższy w przypadku jakichkolwiek pomyłek w naszym zeznaniu podatkowym. Również w przypadku pracy poza granicami kraju mamy możliwość odzyskania nadpłaconego podatku dochodowego. Obowiązują nas wtedy zasady prawne kraju, w którym pracowaliśmy. Warto dokładnie zapoznać się z prawem podatkowym w danym kraju aby odzyskać nadpłacony podatek bez problemów oraz długiego czasu oczekiwania.

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>