Zwrot podatku z USA

Otwierające się granice przed naszym państwem, jak i możliwości wyjazdów udostępnianie przez biura podróży i uczelnie czy organizacje non profit, powodują iż młodzi Polacy chętnie na wakacje wyjeżdżają do pracy na inny kontynent. Przykładem takim jest Ameryka Północna, a konkretnie Stany Zjednoczone. Wiele uczelni proponuje swoim podopiecznym wyjazd do tego państwa federacyjnego. Marzy się każdemu spełnienie swojego „american dream” , inni po prostu chcą zobaczyć, czemu wszyscy zachwycają się Ameryką z filmów.

W przypadku, gdy wyjeżdżamy z biura podróży sytuacja jest zazwyczaj prosta, ponieważ oferty zawierają w sobie załatwienie większej ilości formalności i zazwyczaj wyjazdy odbywają się w oparciu na wizę studencką. Jeśli chcemy starać się o pobyt stały to należy zdawać sobie sprawę, że kolejka po Zieloną Kartę jest naprawdę długa i lepiej zastanowić się nad pobytem czasowym. Wniosek o wizę składa się w Urzędzie Imigracyjnym (US CIS), a warunkiem wydania jej jest spełnienie wszystkich kryteriów wyznaczonych poprzez urząd.

W zależności jaką pracę pragniemy podjąć na terenie Stanów zostanie złożony wniosek o odpowiednią wizę.

  • J1 –  wydawane są dla osób, które zmierzają podjąć pracę, staż bądź prowadzić badania, które to sponsorowane są przez organizacje non profit albo jednostki oświatowe. Posiadacze tej wizy mogą wyjechać do 30 dni przed rozpoczęciem programu oraz po jego zakończeniu mogą maksymalnie 30 dni pozostawać na terenie USA. Termin wymiany jest wpisany na formularzu DS -2019 wystawiany poprzez organizację, która zapraszała uczestnika do wymiany.
  • H -1B – otrzymują osoby posiadający wykształcenie specjalistyczne, którzy  będą pracować u konkretnego pracodawcy.  Aby ubiegać się o tą wizę należy wykazać się co najmniej stopniem licencjata bądź równoważnym tytułem.
  • H-2 – przeznaczona jest dla pracowników wykwalifikowanych bądź niewykwalifikowanych, którzy wybierają się do pracy tymczasowej, na które jest zapotrzebowanie w USA. Pracodawca, składając odpowiedni wniosek do USCIS  powinien zdobyć zaświadczenie o zapotrzebowaniu na ten rodzaj pracy.
  • H-3 – jeżeli wybieramy się na staż, który nie jest dostępny w kraju pochodzenia oraz nie dotyczy on naszych kwalifikacji powinien zostać złożony wniosek o wydanie wizy H-3.
  • H-4 – nie jest to wiza na podstawie, której możemy podjąć legalnie prace, natomiast jest to wiza dla osoby towarzyszącej, małżonka bądź dziecka do 21 roku życia. Jeżeli nie zamierza się przebywać stale z posiadaczami wiz pracowniczych można starać się o wizę turystyczną B-2.

W Urzędzie Imigracyjnym składa się we wszystkich przypadkach petycję na formularzu I-129 H, w miejscu właściwym dla miejsca zatrudnienia, bądź szkolenia. Wizy typu H wydawane są wówczas, gdy pracownik miał wcześniej ustalone przez pracodawcę miejsce pracy na okres tymczasowy w Stanach. Continue reading Zwrot podatku z USA

Podatek dochodowy w USA

Każdy, kto pracuje Stanach Zjednoczonych jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego, który jest najpoważniejszym źródłem funduszy rządu federalnego. Z niego utrzymuje się cała administracja rządowa i armia. To z niego udziela się pomocy społecznej potrzebującym i dotacji władzom stanowym.
W USA istnieją różne rodzaje podatków. Najważniejszym jest federalny podatek dochodowy pobierany przez Internal Revenue Service (IRS) – urząd, który jest częścią skarbu państwa. To, jaki podatek się płaci, zależy od wysokości zarobków oraz zgłoszonych ulg podatkowych. Podatki w USA wynoszą od 10% do 35%. Podatki płaci się nie tylko od dochodów, ale również przy wielu innych okazjach, a nawet po śmierci.

Pracodawca jest zobowiązany pobierać z pensji pracownika zadatek na poczet podatku federalnego oraz stanowego (tam, gdzie on obowiązuje), a także odprowadzać zaliczki na ubezpieczenie społeczne oraz składki chorobowe (w sumie około 7,65% dochodu brutto). Następnie pracodawca przekazuje zadatek, zazwyczaj raz na kwartał, do odpowiedniego urzędu. Pracodawca jest również zobowiązany przesłać pracownikowi do 31 stycznia kolejnego roku formularz W2, który zawiera sumę wypłaconych wynagrodzeń i pobranych podatków (jest on podstawą do rozliczenia podatkowego z IRS). Pracodawca może dodatkowo pobierać z wypłaty pracownika opłaty na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz 401(k) i składki na fundusz emerytalny. Continue reading Podatek dochodowy w USA

Zwrot nadpłaconego podatku z USA – Część druga

Jakie dokumenty są potrzebne, aby ubiegać się o zwrot?

W przypadku RT TAX, wymagane dokumenty to ostatni payslip lub formularze W-2 od wszystkich pracodawców, kopia karty Social Seciurity, kopia wizy.

Ostatni payslip to po prostu czek ostatniej wypłaty. Taki czek najczęściej  składa się z dwóch części: czeku i odcinka. Na odcinku czeku jest przedstawiona informacja o  zarobkach pracownika i podatkach zapłaconych przez pracodawę. Ta informacja jest niezbędna przy zwrocie podatku.

Formularz W-2 to dokument, na którym znajduje się pełna informacja o  zarobkach i zapłaconych podatkach. Według prawa USA, pracodawca musi wypełnić i przesłać formularz W-2 w styczniu. Formularz W-2 jest podst awowym dokumentem wymaganym przy zwrocie podatku. Continue reading Zwrot nadpłaconego podatku z USA – Część druga

Zwrot nadpłaconego podatku z USA – Część pierwsza

Miliony  Polaków zdecydowało się na emigrację w celach zarobkowych. Tym, którzy legalnie pracowali lub pracują za granicą, w większości należy się zwrot nadpłaconego podatku dochowego.

Co to znaczy, że podatek dochodowy został nadpłacony?

Wynika to z prawa podatkowego.  Jeśli praca jest legalna, każdy pracodawca już od pierwszej wypłaty potrąca pracownikowi zaliczkę na podatek, którą odprowadza do miejscowego Urzędu Skarbowego.

Prawo każdego kraju przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli dochód przekroczy kwotę zwolnioną z podatku, wtedy nastąpi zwrot tylko części zapłaconej zaliczki.  Ewentualny zwrot podatku następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego składanego do Urzędu Skarbowego (właściwego dla miejsca zatrudnienia) w formie deklaracji podatkowej.Deklaracji tej dokonuje się na podstawie dokumentów wystawianych przez pracodawcę. System podatkowy w USA jest progresywny. Oznacza to, że kwota podatku podlegająca zwrotowi uzależniona jest od całorocznego dochodu (tzn. im więcej zarobisz ponad kwotę niepodlegającą zwrotowi, tym mniejsza będzie suma do zwrotu). Continue reading Zwrot nadpłaconego podatku z USA – Część pierwsza

Jak można otrzymać z powrotem nadpłacona kwotę podatku dochodowego?

Jeżeli płacisz podatki istnieją różne powody, dla których zapłacona kwota w zeznaniu podatkowym mogła przekroczyć wymaganą kwotę podatku. Każdy kto zapłaci więcej niż należna kwota ma prawo do odzyskania nadpłaconego podatku. Jeżeli przysługują nam dane ulgi podatkowe, a pracodawca w ciągu roku odprowadzał regularne stawki, przysługuje nam wtedy zwrot nadpłaconej kwoty podatku. Jeżeli złożymy zeznanie podatkowe, w którym zapłaciliśmy wyższy podatek, należy wtedy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli po złożeniu zeznania podatkowego uzyskamy informacje, że należała nam się ulga rodzinna, która nie została odliczona. W celu odzyskania tej nadpłaty należy złożyć korektę zeznania. Wypełniamy wtedy ponownie formularz PIT-37 gdzie należy zaznaczyć, że jest to korekta zeznania, z odliczeniem ulgi podatkowej. Dodatkowo należy wypełnić załącznik PIT/O, który pokazuje odliczenie podatku oraz dołączyć pisemne uzasadnienie tej poprawki do zapłaconego wcześniej podatku.  Continue reading Jak można otrzymać z powrotem nadpłacona kwotę podatku dochodowego?